Категории

Разни

Един мъж си седял в автобуса. По едно време се разсмива на глас и хората го питат:
– Защо се смееш?
– Разказвам си вицове – отговорил мъжът.
След пет минути се чува много силен смях. Хората пак питат:
– Сега защо се смееш, бе, човек?
– Ами този виц не го бях чувал!
Вчера в леглото започнах да разказвам виц на любовницата ми, а в това време дойде мъжът й.
- И какво?!
- Наложи се да го разказвам отначало...
- Искаш ли да ти кажа един виц?
- Не искам! Твоите са все мръсни!
- Този е нормален!
- Кажи го тогава...
- Излиза, значи, веднъж пред Миклухо Маклай от гората туземец с барабан в ръце...
- Стига! Аз ти казвам, че всичките ти вицове са цинични!
- Ама почакай! Аз още нищо подобно не съм казал!..
- Как пък не, не бил казал! Ако вицът не беше мръсен, ти щеше да кажеш: „С барабан и с палки в ръце”. С какво тоя твой дивак ще си лупка барабана? Не ли с... а, какво ще кажеш?!
Мишел казва на баща си:
- Папа, знам един страхотен виц!
- Разкажи го.
- Не мога. Много съм малък.
- Вие, случайно, не сте ли от Москва?
- Не съм.
- И не познавате баба ми?
- Не, защо?
- Просто вие разказвате вицове, които съм чувал от нея преди петдесет години…
Един бил просто кастриран от чувство за хумор. И близките му решили да развият това чувство у него. Събрали се веднъж и почнали да разказват вицове:
„Театър, познатата на всички постановка, монологът: „Давам половин царство за кон!” Чува се глас от балкона: „А магаре става ли?” Артистът не се смутил и отговаря: „Става, елате тук”.
Всички се смеят, и роднината без чувство за хумор се смее най-силно. Всички са доволни. А той, след като се посмял, попитал:
- Ама как са успели да качат магарето на балкона?
Какво е обезценен виц?
- Виц, за който преди даваха 10 години, а сега само седем.
Как се появява вицът? Лежи си човек и го измисля?
- Не, първо го измисля, а после лежи.
В Америка обявили конкурс за най-добър виц, дълъг точно сто думи. Победил войник, който изпратил следното: „Аз подрязах тоалетната чиния… А останалите 96 думи ги каза сержант Бил, когато седна на нея”.
Един разказал на жена си много смешен виц. Жената умряла от смях – сърцето й не издържало. Мъжът бил привлечен към наказателна отговорност по член „Убийство по невнимание”.
В съда поискали да повтори вица, станал причина за трагедията. Подсъдимият го разказал пак.
Съдията веднага умрял от смях.
Умрели прокурорът и адвокатът.
Милиционерите от конвоя умирали един след друг през следващите три месеца…
стр. 1 от 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20