Категории

Политически

Зловидели всичките балкански съседки на богатствата и дипломацията на България и отишли при Дядо Господ да
му се молят:
– Господи, моля ти се, пусни малко градушки и светкавици над България! Унищожи я!
Като се смрачило, Дядо Господ изпълнил желанието им. На другата сутрин съседите пак отишли при Всевишния като попарени:
– Абе, Дядо Господи, какви ги стори?! Вместо България, нас удари!
А Господ се затюхкал:
– Ох, старост... Аз съм взел една стара карта на България...
Господ повикал държавните глави на Израел и Палестина и им казал:
– Вие сте много проклети народи. Все воювате. Искам да спрете да воювате. Иначе виждате ли това копче – ще го натисна и ще затрия Земята.
Те си тръгнали разстроени, а Господ вика Клинтън и му казва:
– Вие, американците, сте много проклет народ. Където се намесите, война правите. Я да престанете, че ще натисна това копче – и затрих Земята.
Излиза Клинтън разстроен. Влиза българинът. Господ беснее:
– Вие, българите, сте много проклет народ. Само фалшификати правите. Ако не престанете, натискам това копче и затривам Земята!
Излиза българинът и се хили. Другите държавни глави го питат:
– Как можеш да се хилиш при тази бедствена ситуация?
– А, няма страшно, на копчето пишеше: "Made in Bulgaria"
България обявила война на Китай. Китайците почнали да се чудят и попитали:
– Колко е населението на България?
– 8 милиона!
– Ааа, така ли? И в кой хотел са настанени?
Когато Бог създавал държавите, дал на България всичко: пълноводни реки, високи планини, плодородни поля, благоприятен климат и т. н. Като видели това, другите страни се ядосали и казали на Създателя:
– Господи, ти даде на България всичко, а на нас – нищо. Не е честно така.
Като чул тези думи, Бог решил да възстанови справедливостта. И създал българина.
– Опасен ли е въздухът под налягане?
– Нали се разбрахме да не говорим за политиците?
Пенсионери прелистват жълт вестник и си говорят:
– Чета и все не мога да запомня какво значи ГДБОП...
– Много просто: Главна Дирекция по Бизнес с Организираната Престъпност.
Русия отказва да си плати дълга към Америка, докато колорадският бръмбар не спре да яде руските картофи!
– Защо напоследък има толкова малко политически вицове?
– Защото почти всички ги използваха в предизборните си програми.
– Тате, каква е разликата между революция и преврат?
– Революцията е от желанието на гладните да ядат, а превратите – от желанието на ситите да ядат още повече.
Някой може ли да ми обясни, защо изразът е "криво-ляво", а не "криво-дясно"?
стр. 1 от 8
1 2 3 4 5 6 7 8