Категории

Пияници и наркомани

В едно село имало само един трактор и един тракторист. Един ден, по средата на есенната сеитба, трактористът се напил, блъснал трактора и го счупил. Селото се разгневило и решило да го накаже. Събрали се големците в читалището да мислят подобаващо наказание.
– Да го обесим – предложил кметът.
Всички ръкопляскали. Станал обаче даскалът и дал акъл:
– Наказанието е много хубаво, но така ще умре и няма да има кой да поправи и кара трактора. Трябва да измислим друго.
Големците се съгласили. Станал попът:
– Да го удавим!
– Не може бе, ще умре – отвърнали всички.
И така, никой не могъл да измисли наказание, което да не завършва със смърт. Вече се отчайвали. Станал последен ковачът:
– Да го ковнем!
– Как бе?
– Ми с големио чук у главата.
– Ама не става, ще умре.
Ковачът мислил, мислил и отвърнал:
– Ми да ковнем единия от овчарите, те са двама!
Пасторът изнася проповед:
- Алкохолът е вашият враг номер едно. Като се напиете, сигурно ще се скарате с жена си, ще грабнете пистолета и на пияна глава няма да улучите.
Пиян с разкъсана риза, следи от червило по лицето и празни бутилки в джобовете влиза в автобус и сяда до поп. Отваря вестник и нещо чете там. После се обръща към попа и го пита:
- А вие знаете ли, отче, от какво се получава артритът?
- Артрит, сине мой, имат хората, които са се отклонили от истинския път, спят с паднали жени и злоупотребяват с алкохол!
- Глупости говориш!
Пияният млъква и замислено гледа навън. Попът съжалява, че се е изказал рязко:
- Добре, сине мой! Отдавна ли имаш артрит?
- Откъде накъде! Аз нямам артрит! Във вестника пише, че папата има артрит!
– Отче, кажи, отче – колко можеш да изпиеш?
Бавно пресмята на пръсти:
– Е, ако е с добро мезе, па и при хубаво време и с весела компания...Хмм...Абе, един Господ знае колко!
Мъж седи в бар. Влиза монахиня, отива при него и му казва :
– Как не ви е срам да седите в това място на порок и разврат!
– Но тук няма никакъв разврат, сестро ...
– Анна – гневно го допълва монахинята.
– Да, сестро Анна, тук няма разврат . Аз просто си седя и пия.
– Това е противно на Бога.
– А вие откъде знаете, опитвали ли сте някога?
– Ами не ...
– Тогава как може да го твърдите? Сега ще ви почерпя една водка, да опитате.
– Не, не може, какво ще си кажат хората, ако ме видят да пия ...
– Ще помоля бармана да ви сипе в чаена чаша.
Монахинята се съгласила, макар и трудно.
Отива мъжът при бармана :
– Две чаши водка, но ако може едната да я сипете в чаена чаша.
Барманът възкликва :
– Ама сестра Анна пак ли е тук?!
Поп много пиел и биел жена си. Попадията в отчаяние застава пред иконата и се моли :
– Господи, направи нещо!
В този момент попът се връща от кръчмата.
– Гледай я, какво изчадие! И на началника се оплаква от мене!
– В какво се измерва щастието?
– В промили без полицай наоколо.
– Какъв е основният проблем на тези, които не пият умерено Jonney Walker?
– Keep walking.
Както е известно, алкохолът убива клетките в мозъка. Но само онези, които отказват да пият.
Полицай наблюдава безуспешните опити на добре почерпен господин да си отключи къщата:
– Какво става, да ти помогна за ключалката?
– Аз ключалката я намерих, ти само дръж къщата да не се клати.
стр. 1 от 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20